SKENSYSTEM PEDAGOG
I skensystemet placeras ett urval av väggkartor, projektionsduk och karthiss. Komponenterna, som är skjutbara längs skenorna, är måttanpassade till SIS 35 00 91.
SKOLKARTOR
De geografiska översiktskartorna är huvudsakligen av s.k. miljötyp. Kartorna visar vegetationszoner i färger som påminner om naturens egna - alltifrån öknarnas brända rödbruna färg till regnskogarnas blågröna nyans.
GLOBER & BILATLAS
Glober i diameter 30 cm. Bilatlas med hela Sverige i skala 1:275 000
PERIODISKA SYSTEM & FILMDUKAR
Periodiskt system för skensystem B-220 cm H-180 cm, inklusive kartvagn

 

HEM PRISER KONTAKT PRODUKTINFORMATION